საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

დამფუძნებლები

საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის დამფუძნებლები

დავით გეფერიძე

თავმჯდომარე

სამართლის დოქტორი, აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის აკადემიკოსი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი.

ლევან ალექსიძე

დამფუძნებელი

(1926-2019)  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი

თეიმურაზ შარიქაძე

1956-2018 დამფუძნებელი საქართველოს იუსტიციის მრჩეველი, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის იურიდიული სამმართველოს უფროსი (2001-2006), ადვოკატი.

თეიმურაზ თეთრაძე

გამგეობის წევრი

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის გადაყვანა–გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი, მთავარი სპეციალისტი (2001-2006), ავიაკომპანია “ნაციონალური ავიახაზების” კომერციული დირექტორი (2007), ავიაკომპანია “ევროლაინის” გენერალური დირექტორი

თამილა აფაქიძე

გამგეობის წევრი

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი (2001-2006), 2006 – ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის სპეციალისტი

გადათარგმნა