საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გამოიცა ინგლისურენოვანი სტატიათა კრებული

სიახლე-თსუ-ს საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის წევრების აქტიური ჩართულობით, ავტორთა კოლექტივის მონდომებითა და პროფესორ დავით პატარაიას რედაქტორობით გამოიცა ინგლისურენოვანი სტატიათა კრებული, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ლევან ალექსიძის ხსოვნას.

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

მასში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო საავიაციო გადაყვანა-გადაზიდვების რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების შესახებ და სხვა დებულებები აქტუალურ საკითხებზე. სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია საერთაშორისო სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და პრაქტიკოსებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის სტუდენტთათვის. […]

გადათარგმნა