საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

პუბლიკაციები

დ.გეფერიძე, თანამედროვე საჰაერო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, საერთაშორისო საჰაერო სამართალი, თბილისი 2009 წ ვ.ქარუმიძე, ი. ხარაზი, გ. იმედაშვილი, დ. გეფერიძე, საერთაშორისო საბაჟო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, ავიაკომპანიების მიერ კოდების ერთობლივი გამოყენება, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 8 დ.გეფერიძე, ჩარტერული გადაყვანა-გადაზიდვების კომერციული შეთანხმებები ავიასაწარმოებს შორის, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 9-10; დ.გეფერიძე, საჰაერო ხომალდის […]

გადათარგმნა