საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

გამოიცა გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გივი ლობჟანიძის და პროფესორ ასლან აბაშიძის ავტორობით სახელმძღვანელო „დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი“. მასში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი თემები როგორიცაა: დიპლომატიური და საკონსულო სამართლის ისტორიული ფესვები და მისი ადგილი საერთაშორისო სამართლის სისტემაში, სახელმწიფოების საზღვარგარეთულ წარმომადგენლობათა ორგანიზაცია და მათი შემადგენლობა, საერთაშორისო იმუნიტეტის პრობლემა საერთაშორისო ურთიერთობებში და სხვა აქტუალური […]

გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

გამოიცა თსუ-ს ასოცირებული პროფესორის მაია ბითაძის სახელმძღვანელო „საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სამართალი“. მასში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი თემები როგორიცაა: საერთაორისო გარემოსდაცვითი სამართლის ცნება და რეგულირების სფერო, სამართლის ისტორიული ევოლუცია და სამართლის ძირითადი წყაროები, პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტები გარემოს დაცვის სფეროში და სხვა აქტუალური საკითხები.

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

მასში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო საავიაციო გადაყვანა-გადაზიდვების რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების შესახებ და სხვა დებულებები აქტუალურ საკითხებზე. სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია საერთაშორისო სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და პრაქტიკოსებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის სტუდენტთათვის. […]

საერთაშორისო ვებინარი

„სამოქალაქო განათლების ცენტრისა“ და “საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის“ ორგანიზებით 2021 წლის 18 ივნისს, 20:00 საათზე გაიმართება ვებინარი თემაზე: “რუსეთის ფედერაციის მიერ შეირაღებული ძალის პირდაპირი და არაპირდაპირი გამოყენება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ“.ვებინარს წარუძღვება ვალენტინა ლუკიანეცი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, უკრაინის შინაგან საქმეთა ეროვნული აკადემიის საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა კათედრის ასოცირებული პროფესორი და ამავე აკადემიის რექტორის […]

საჯარო ლექციები საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე (ინგლისურ ენაზე)

თსუ-ს საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ტარდება ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორ, სამართლის დოქტორ ელმარ გიემულას საჯარო ლექციები საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე (ინგლისურ ენაზე).  რეგისტრაციის გასავლელად, დაინტერესებული სტუდენტები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ili@tsu.ge  08.10.2020 18.00 საათამდე. სრული კურსის გავლის შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. ლექციები ჩატარდება შემდეგ თემებზე: 12.10.2020, 10.00  – Introduction to international Aviation Liability Law13.10.2020, 10.00  – The Concorde Crash on […]

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო!

სიახლე – გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო! მასში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის ცნების და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე ტრანსნაციონალური კორპორაციების შესახებ და სხვა დებულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების საკითხებზე.სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და პრაქტიკოსებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი განათლების […]

გადათარგმნა