საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გამოიცა თსუ-ს ასოცირებული პროფესორის მაია ბითაძის სახელმძღვანელო
„საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სამართალი“. მასში განხილულია ისეთი
მნიშვნელოვანი თემები როგორიცაა: საერთაორისო გარემოსდაცვითი სამართლის ცნება
და რეგულირების სფერო, სამართლის ისტორიული ევოლუცია და სამართლის ძირითადი
წყაროები, პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტები გარემოს დაცვის სფეროში და სხვა
აქტუალური საკითხები.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

გადათარგმნა