საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

გამოიცა გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის
ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გივი ლობჟანიძის და პროფესორ ასლან აბაშიძის
ავტორობით სახელმძღვანელო „დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი“. მასში
განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი თემები როგორიცაა: დიპლომატიური და
საკონსულო სამართლის ისტორიული ფესვები და მისი ადგილი საერთაშორისო
სამართლის სისტემაში, სახელმწიფოების საზღვარგარეთულ წარმომადგენლობათა
ორგანიზაცია და მათი შემადგენლობა, საერთაშორისო იმუნიტეტის პრობლემა
საერთაშორისო ურთიერთობებში და სხვა აქტუალური საკითხები.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

გადათარგმნა