საქართველოს საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია

Georgian Association of International Law

საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო ურთიერთობის ენაა” – ასე განსაზღვრა ნიუ-იურკში 1995 წელს ჩატარებულმა საერთაშორისო სამართლის პირველმა მსოფლიო კონფერენციამ საერთაშორისო სამართლის აზრი და მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამართალი ცოცხალი ორგანიზმივითაა, რომელიც უწყვეტ განვითარებას და განახლებას განიცდის. საერთაშორისო სამართალი პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობაა, რომელიც არეგულირებს საერთაშორისო ურთიერთობებს და მის საერთაშორისო – სამართლებრივ საფუძველს ქმნის. იგი შეიძლება ხატოვნად შევადაროთ ქუჩაში მოძრაობის […]

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ

საერთაშორისო სამართალის ასოციაციის შესახებ 2005 წლის 10 იანვარს დაფუძნდა კავშირი საჰაერო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ქალაქ თბილისის ისან-სამგორის 2005 წლის 10 იანვრის 7/9-319 დადგენილების შესაბამისად და წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2012 წლის 31 აგვისტოს NB12102503/3 გადაწყვეტილების საფუძველზე მას შეეცვალა სახელწოდება და ჩამოყალიბდა როგორც საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი.ასოციაციის მიზნებია:საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში […]

ბმულები

ბმულები სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – www.icao.org საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია – www.iata.org ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენცია – www.ecac-ceac.org სახელმწიფოთაშორისო საავიაციო კომიტეტი – www.mak.ru ევროკონტროლი – www.eurocontrol.int რუსეთის საავიაციო საინფორმაციო პორტალი – www.avia.ru გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია – www.un.org ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია – www.osce.org ევროკავშირი – www.europa.eu.int ევროპარლამენტი – www.europarl.europa.eu ევროკომისია – www.ec.europa.eu სამთავრობო […]

პუბლიკაციები

დ.გეფერიძე, თანამედროვე საჰაერო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, საერთაშორისო საჰაერო სამართალი, თბილისი 2009 წ ვ.ქარუმიძე, ი. ხარაზი, გ. იმედაშვილი, დ. გეფერიძე, საერთაშორისო საბაჟო სამართალი, თბილისი 2004 წ დ.გეფერიძე, ავიაკომპანიების მიერ კოდების ერთობლივი გამოყენება, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 8 დ.გეფერიძე, ჩარტერული გადაყვანა-გადაზიდვების კომერციული შეთანხმებები ავიასაწარმოებს შორის, ჟურნალი “სამართალი”, 2003 წ, № 9-10; დ.გეფერიძე, საჰაერო ხომალდის […]

გადათარგმნა